ლითონკონსტრუქციების საწარმო

ლითონკონსტრუქციების საწარმო

Industrial Construction Management Group

ერთობლივი ლითონკონსტრუქციების საწარმო ქალაქ ტრაპზონში

წლების განმავლობაში, ერთობლივი პროექტების წარმატებით განხორციელების შემდეგ, 2020 წლიდან „აი სი ემ ჯი“ გახდა თურქული ლითონის ნაკეთობების საწარმოს “Tekmetsan Demir Çelik“ – კომპანიის თანამფლობელი.

კომპანია “ Tekmetsan Demir Çelik“ – ი დაარსდა ქ. ტრაბზონში 1975 წ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში კომპანიის ძირითადი საქმიანობა ფოკუსირებულია პრეფაბრიცირებული, ანაკრები ლითონკონსტრუქციების წარმოებაზე.

საწარმო ფართი, რომელიც შეადგენს 4000 მ2 , აღჭურვილია CNC – კონტროლირებადი თანამედროვე მანქანა დანადგარებით. კომპანიას გააჩნია საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილება და  ფლობს ევროპულ ხარისხის დამადასტურებელ, საერთაშორისო მაშტაბით აღიარებულ, სერთიფიკატებს.
კომპანია წარმატებით ახორციელებს საკუთარი პროდუქციის ექსპორტს დასავლეთ ევროპის, აზიის, აფრიკის და ევროპის ქვეყნებში.

პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციები

პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციები
პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციები
პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციები

პროექტირება

პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციების გამოყენება ყველაზე , ეფექტური და გავრცელებული ფორმაა, თანამედროვე სამრეწველო მშნებლობაში.

პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციების საპროექტო სამუშაოებს ახორციელებს ქართველი და უცხოელი, გამოცდილი კონსტრუქტორების და შესაბამისი მიმართულებით მომუშავე ექსპერტებით დაკომპლექტებული, სპეციალისტების გუნდი.

კომპანიის მიერ შესრულებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციის, კონსტრუქციული პროექტი, სრულად შეესაბამება საქართველოს  კანონმდებლობით განსაზღვრულ ნორმებსა და   სტანდარტებს.

ლითონის ხარისხი/დაფარვა

ჩვენს მიერ დაპროექტებული და წარმოებული ლითონკონსტრუქციის მასალების რაოდენობა, ოპტიმალურად არის განსაღვრული. მოცემული ტონაჟი, სრულად შეესაბამება პროექტის დატვირთვების მოთხოვნებს.

ლითონის ელემენტები დამუშავებულია და გაწმენდილია ქვიშაჭავლური მეთოდით, შესაბამისად. დამზადებული ელემენტები დაფარულია ინდუსტრიული საღებავების, მსოფლიოში ერთ ერთი საუკეთესო  ბრენდის JOTUN -ის-  Shop – პრაიმერით . დაფარვა 20 – 30 მიკრონამდე.

ინდუსტრიული საღებავის და ღებვის ტექნოლოგიის სპეციფიკაციები , ასევე ზედაპრის დაფარვის მიკრონაჟი , ირჩევა პროექტის დანიშნულების და გარემო პირობების გათვალისწინებით.

შენიშვნა; მოთხოვნის შემთხვევაში შეაძლებელია,წინასწარ პრაიმერით დამუშავებული პრეფაბრიცირებული ლითონკონსტრუქციის ელემნტების, სამშენებლო მოედანზე შეღებვაც.

ტრანსპორტირება

პროდუქციის ტრანსპორტირების დრო, თურქეთის ქ. ტრაბზონიდან საქართველოს ნებისმიერ წერტილში შეადგენს, დატვირთვიდან მაქსიმუმ სამ, ან ოთხ დღეს. პროდუქციას თან ახლავს შესაბიმისი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და სერთიფიკატები.

საინსტალაციო სამუშაოები

პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციების მონტაჟს შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით, ახორციელებს ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტების გუნდი.
შენიშვნა; მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდეს თავად დამკვეთის მიერ, ჩვენი სპეციალისტების ზედამხედველობით.

განსხვავება პრეფაბრიცირებულს და არა პრეფაბრიცირებულ კონსტრუქციებს შორის

ლითონის პრეფაბრიცირებული,  შენობა-ნაგებობის მონტაჟი

სამშენებლო მოედანზე დამზადებული ლითონ კონსტრუქციის მონტაჟი

მეტი ხარისხის კონტროლი.
საწარმოო პროცესი ხორციელდება  ქარხნის სივრცეში CNC დანადგარებით. შესაბამისი ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დაცვით.

ხარისხის კონტროლის ნაკლებობა: ლითონის ელემენტების დამუშავება ხორციელდება სამშენებლო მოედანზე, რაც ზრდის წარმოების დროს, სტრუქტურული და ესთეტიკური  დეფექტების წარმოქმნის ალბათობას. 

დამზადების სისწრაფე:  ინტეგრირებული CNC დანადგარებით ავტომატიზირებული მუშაობა  აუმჯობესებს წარმოების პროდუქტიულობას.

დამზადების დიდი დრო: ხელით მოქ მედი აპარატები იწვევს ციკლის გახანგრძლივებას.

სწრაფი მონტაჟი: ყველა დამაკავში რებელი დეტალი მაგრდება სახრახნისით და ჭანჭიკით. მცირდება სამონტაჟო პერიოდი და მასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ხანგრძლივი სამონტაჟო დრო: სამშენებლო მოედანზე შედუღების სამუშაოები ამცირებს მშენებლობის ტემპს და ზრდის ტექნიკის სამუსაო საათებს.

პრეფაბრიცირებული ასაწყობი ლითონკოსტრუქციების საწარმო

პრეფაბრიცირებული ასაწყობი ლითონკოსტრუქციების წარმოება
პრეფაბრიცირებული ასაწყობი ლითონკოსტრუქციების წარმოება
პრეფაბრიცირებული ასაწყობი ლითონკოსტრუქციების წარმოება
პრეფაბრიცირებული ასაწყობი ლითონკოსტრუქციების წარმოება
პრეფაბრიცირებული ასაწყობი ლითონკოსტრუქციების წარმოება

საწარმოში არსებული მანქანა-დანადგარები

Mobile High Up Crane

CNC 4 Roll Plate Bending Machine

3 Roll Plate Bending Machine

TPL 63 CNC Punch

HPK 200 Hydraulıc Profile Bending Machine

HPK 60 Profile Bending Machine

CNC Vertical Anguled Cutting Machine

15 Ton Overhead Crane10 Ton Overhead Crane

8 Ton Overhead Crane

5 Ton Overhead Crane

3,2 Ton Overhead Crane

Unimat 75 Threading Machine

CNC Abkant Press Brake (120 Ton)

CNC Abkant Press Brake (300 Ton)

260 Amper CNC Plasma and Oxi Cutting Machine

6 mm NC Guillotine Shear

Ton Deep Drawing Press

60 Ton Press

Shop Press

Lathe Machine

Welding Machines

Drilling Machine -1

Drilling Machine -2

Portable Magnetic Drilling Machine

16 mm Guillotine Shear400

ნორმები და სტანდარტები

ნორმები და სტანდარტები
სტანდარტები
მასალის-სერთიფიკატები
კომპანიის სერთიფიკატები
დამზადების სტანდარტები
დამზადების სტანდარტები