მშენებლობა

მშენებლობა

აი სი ემ ჯი

კომპანია „აი სი ემ ჯი“ -ის და მისი პარტნიორების საქმიანობა, ფოკუსირებულია, მხოლოდ სამრეწველო მშენებლობაზე. წლების განმავლობაში დაგროვებული  გამოცდილების შედეგად, კომპანიის მონაწილეობა ტენდერში წარმოადგენს,  არა მხოლოდ ხელთარსებული პორექტის სამშენებლო ნაწილის განფასებას, არამედ პროექტის კონსტრუქციული და არქიტექტურული დეტალების ოპტიმიზაციას და საუკეთესო, ინჟინრული გადაწყვეტილების შეთავაზებას.

“ვაშენოთ ხარისხიანად” –  იშნავს ენდოთ პროფესიონალებს 

  „აი სი ემ ჯი“-იმ და მისმა შვილობილმა საკონსულტაციო საპროექტო კომპანია „ალტერნატივამ“ ერთობლივი მუშაოების შედეგად,  შექმნეს უნივერსალური, მხოლოდ ინდუსტრიული დანიშნულების შენობა – ნაგებობების საპროექტო და სამშნებლო სამუშაოეობის  შესრულებაზე ორიენტირებული, კომპლექსური მომსახურების მიმწოდებელი,  ერთიანი, ძლიერი პლათფორმა,რომელიც მაღალი პროფესიონალიზმით , სწრაფი და ეფექტური მენეჯმენტით შეძლებს „თქვენი პროექტის“დადგენილი გრაფიკით რეალიზებას.

„აი სი ემ ჯი“ პროექტირების და  მშენებლობის ყველა ეტაპზე,  მხოლოდ საიმედო პარტნიორად შეიძლება იქნას მოაზრებული.

ჩვენ ვაწარმოებთ ნებისმიერი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოებს. ხარისხიანი სამშენებლო მასალები, თანამშრომლების მონდომება, მიმდინარე პროცესების სწორი თანმიმდევრული მენეჯმენტი, ერთობლიობაში, ემსახურება კომპანიის ძირითად მიზანს-  „ვაშენოთ ხარისხიანად“

 სამშენებლო მასალების იმპორტი

აი სი ემ ჯი  დაარსების დღიდან აწარმოებს სამრეწველო დანიშნულების სამშენებლო მასალების იმპორტს, ევროპის და აზიის ქვეყნებიდან. კომპანია გთავაზობთ  ინდუსტრიული დანიშნულების,  სამშენებლო მასალების ფართო არჩევანს. იგი მოიცავს სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობების, საწყობების, სამეწარმოო შენობების კომერციული და საოფისე ფართების  მშენებლობისთვის საჭირო, ძირითად სამშენებლო მასალებს და დამხმარე აქსესუარებს.

ძირითადი სამშენებლო მასალები

  • პრეფაბრიცირებული ანაკრები ლითონკონსტრუქციები
  • PU/PIR  სენდვიჩპანელები
  • ინდუსტრიული დანიშნულების სექციური კარებები
  • სამაცივრე დანადგარები

როგორც მომხმარებლებთან, ასევე მომწოდებლებთან  ურთიერთობაში, ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტია სრული გამჭვირვალობა, პროექტისთვის შესაბამისი  ტექნიკური პარამეტრების მქონე, ოპტიმალური  პროდუქტის შერჩევა, რომელიც ხარისხის და ფასის გათვალიწინებით, სრულად დააკმაყოფილებს  თქვენს მოთხოვნებს.

პროცესების მონიტორინგი

წინასაპროექტო კვლევის დაწყებიდა, სამშენებლო სამუშაოების დასრულებამდე „ალტერნატივას“ და „აი სი ემ ჯი“ი-ს საპროექტო და სამშენებლო გუნდის შესაბამისი მიმართულებების სპეციალისტები, მონიტორინგს უწევენ ცალკეული თუ კომპლექსური სამუშაოების წარმოების, გრაფიკთან შესაბამისობის დინამიკას, აკონტროლებენ სამშენებლო სამუშაობის წარმოების ხარისხს, სამშენებლო მასალების მიწოდების ვადებს და აწარმოებენ სამშენებლო დოკუმენტაციის კონტროლს.

შენიშვნა:
საჭიროების შემთხვევაში ,ჩვენს ქართველ და უცხოელი სპეციალისტების გუნდს გააჩნია, სრული რესურსი უმოკლეს პერიოდში შეცვალონ ან დააკორექტირონ პროექტის არსებული მოდელი და შესთავაზონ მომხმარებელს საკუთარი “ალტერნატიული” გადაწყვეტილებები.