მომსახურება

სამრეწველო მშენებლობა

იდეიდან - გასაღების გადაცემამდე

სამშენებლო კომპანია "აი სი ემ ჯი" და მისი შვილობილი საკონსულტაციო საპროექტო კომპანია "ალტერნატივა", ერთ საოფისე სივრცეში, აერთიანებს საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების, საინჟინრო კომუნიკაციების და სამრეწველო იატაკების მოწყობის მიმართულებით მომუშავე, ქართველი და უცხოელ სპეციალისტების წლების განმავლობაში დაგროვილ ცოდნას და გამოცდილებას .

ნაბიჯები თქვენი შენობისკენ

თქვენ გაქვთ მოთხოვნები, ჩვენ სწორი გადაწყვეტილებები

1

კონსულტაცია

„საკონსულტაციო მომსახურება-წინასაპროექტო კვლევა “

კონსულტაცია ითვალისწინებს ჩვენი  საპროექტო და სამშენებლო გუნდის გამოცდილი სპეციალისტების მიერ წინასაპროექტო კვლევის თითოეული  ეტაპის ინდივიდუალურ, გონივრულ დაგეგმვას, პროექტის ესკიზური გენგეგმის მომზადებას, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი მოცულობების დაზუსტებას  და წინასწარი საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვას მომზადებას.

2

პროექტირება

„სანებართვო დოკუმენტაცია – პროექტის შეთანხმება“

საკონსულტაციო მომსახურების და წინასაპროექტო კვლევის ეტაპების დასრულების შემდეგ “აი სი ემ ჯი” , როგორც თქვენი კომპეტენტური პარტნიორი სრულ პასუხისმგებლობას იღებს სამშენებლო სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადების სისწორეზე და დროულ წარდგენაზე მშენებლობის ნებართვის გამცემ სახელმწიფო ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

3

მშენებლობა

“ხარისხი ბოლო დეტალამდე – აშენე გონივრულად”

ფიქსირებული ფასი – ფიქსირებულ ვადაში. ჩვენი პროექტირების ხარისხი აისახება ჩვენსავე შენობების ხარისხზე. ამ მიზეზით, ყველა სამუშაო, სამშენებლო მასალა და პროცესი ბოლო დეტალამდე იგეგმება.საპროექტო გუნდთან კოორდინირებული  სამშენებლო სამუშაოების მაღალი სტანდარტით, წარმოება „თქვენი პროექტის“ მშენებლობის წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა.

აშენე გონივრულად

ინდუსტრიული მშენებლობის მენეჯმენტ ჯგუფი

რატომ "აი სი ემ ჯი"

პროექტირება და მშენებლობა ერთ სივრცეში

მაღალკვალიფიციური გუნდი
საუკეთესო ინჟინრული გადაწყვეტილებები
სწრაფი პროექტირება
მასალების გონივრული შერჩევა
მშენებლობის ათ წლიანი გამოცდილება
ფიქსირებული ფასი, ფიქსირებული თარიღი
ხარისხი ბოლო დეტალამდე
აშენე გონივრულად

ჩვენი შესრულებული პროექტები

"აი სი ემ ჯი"

დრო და ხარჯები კონტროლის ქვეშ

კომპანია ასრულებს ყველა სამუშაოს, დაგეგმვიდან გასაღების გადაცემამდე.
„აი სი ემ ჯი“ მშენებლობის ყველა ეტაპზე, მხოლოდ საიმედო პარტნიორად შეიძლება იქნას მოაზრებული. ინდუსტრიულ სექტორში ჩვენ ვაწარმოებთ ნებისმიერი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოებს. ხარისხიანი სამშენებლო მასალები, საქმის პროფესიული ცოდნა, თანამშრომლების მონდომება და მიმდინარე პროცესების სწორი მენეჯმენტი, ერთობლიობაში, ემსახურება კომპანიის ძირითად მიზანს - ვაშენოთ გონივრულად !

საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენი ქართველი და უცხოელი სპეციალისტთა გუნდი ფლობს სრულ რესურსს, უმოკლეს პერიოდში შეცვალონ ან დააკორექტირონ პროექტის არსებული მოდელი და შესთავაზონ მომხმარებელს საკუთარი ალტერნატიული გადაწყვეტილებები.