აშენე გონივრულად!

ინდუსტრიული მშენებლობის
მენეჯმენტ ჯგუფი

იდეიდან, გასაღების გადაცემამდე

სამრეწველო მშენებლობის
მენეჯმენტ ჯგუფი

კომპანია „აი სი ემ ჯი“ მოიცავს ინდუსტრიული მშენებლობის სრულ სპექტრს, საპროექტო სამუშაოებიდან - ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარებამდე.

ითანამშრომლოთ ჩვენთან

ნიშნავს ენდოთ პროფესიონალებს

„აი სი ემ ჯის“ მიერ აშენებული ყველა შენობა შეესაბამება საკუთარ სამეწარმეო მიზნებს, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ მოთხოვნებს და გარემოსდაცვით, ხანძარსაწინააღმდეგო ქართულ და საერთაშორისო სტანდარტებს.

ჩვენ გთავაზობთ

სამრეწველო შენობების პროექტირება-მშენებლობას

გონივრულად შერჩეული მასალების და მომსახურების ხარისხი, თქვენს ბიზნესზე მორგებული პროექტის საუკეთესო მოდელის განმსაზღვრელია.

რატომ "აი სი ემ ჯი"

პროექტირება და მშენებლობა ერთ სივრცეში

მაღალკვალიფიციური გუნდი
საუკეთესო ინჟინრული გადაწყვეტილებები
სწრაფი პროექტირება
მასალების გონივრული შერჩევა
მშენებლობის თორმეტ წლიანი გამოცდილება
ფიქსირებული ფასი, ფიქსირებულიტარიფი
ხარისხი ბოლო დეტალამდე

პრეფაბრიცირებული, ანაკრები ლითონკონსტრუქციები

სამრეწველო მშენებლობის მენეჯმენტ ჯგუფი

აშენე გონივრულად

კომპანიის საიმიჯო

ვიდეო რგოლი

ცალკეული დარგობრივი სამუშაოების წარმოების გამოცდილების საფუძველზე, 2016 წლიდან "აი სი ემ ჯი" გარდაიქმნა ბოლო დეტალამდე დასრულებული, კომერციული შენობების ერთ-ერთ წამყვან სისტემურ მიმწოდებლად საქართველოში. დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ საქმის მცოდნე კომპეტენტურ პარტნიორს ინდუსტრიული მშენებლობის ყველა საკითხში.

გალერეა

დასრულებული პროექტები

კონტაქტი

მისამართი

ოფისი/გაყიდვები
მარშალ გელოვანის გამზ. #13
თბილისი
0157

ელ-ფოსტა

info@icmg.ge
projecticmg@gmail.com

ტელეფონი

+995 322 14 04 02
+995 591 53 16 16

სამრეწველო მშენებლობის მენეჯმენტ ჯგუფი

შედეგზე ორიენტირებული გუნდი