მშენებლობა

ჩვენ ვაშენებთ

სამრეწველო დანიშნულების შენობა ნაგებობებს

კომპანია ასრულებს ყველა სამუშაოს, დაგეგმვიდან გასაღების გადაცემამდე.
„აი სი ემ ჯი“ მშენებლობის ყველა ეტაპზე, მხოლოდ საიმედო პარტნიორად შეიძლება იქნას მოაზრებული. ინდუსტრიულ სექტორში ჩვენ ვაწარმოებთ ნებისმიერი მოცულობის სამშენებლო სამუშაოებს. ხარისხიანი სამშენებლო მასალები, საქმის პროფესიული ცოდნა, თანამშრომლების მონდომება და მიმდინარე პროცესების სწორი მენეჯმენტი, ერთობლიობაში, ემსახურება კომპანიის ძირითად მიზანს - "ხარისხი ბოლო დეტალამდე"

აშენე გონივრულად

ხარისხის მაღალი სტანდარტი

ჩვენს მიერ პროექტირების პროცესში შემუშავებული პროექტის გონივრული, ინჟინრული გადაწყვეტილებები, ფასის და ხარისხის შესაბამისი სამშენებლო მასალები,სამშენებლო სამუშაეობის წარმოების მაღალი სტანდარტი, თქვენი შენობის წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა. კომპანიის არსებობის 12 წლის განმავლობაში ინდუსტრიული მშენებლობის მიმართულებით დაგროვილი გამოცდილება, მომსახურებისა და ჩვენი პარტნიორი კომპანიების ნდობის ხარისხი, მუდმივად უმჯობესდება . მომხმარებლებს შეუძლიათ დარწმუნებულები იყვნენ, რომ „აი სი ემ ჯის“ მიერ აშენებული ყველა სამეწველო შენობა შეესაბამება საკუთარ სამეწარმეო მიზნებს, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ მოთხოვნებს და გარემოსდაცვით, ხანძარსაწინააღმდეგო საერთაშორისო და ქართულ სტანდარტებს.

პროცესების სრული მონიტორინგი

კოორდინაცია და კონტროლი

ჩვენ განვიხილავთ სამრეწველო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობას, როგორც კომპლექსურ დინამიკურ პროცესს. ცალკეული სამშენებლო სამუშაოების სწორი თანმიმდევრობის განსაზღვრა „თქვენი პროექტის“ წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა.ჩვენი საპროექტო და სამშენებლო გუნდის შესაბამისი მიმართულებების სპეციალისტები მონიტორინგს უწევენ ცალკეული თუ კომპლექსური სამუშაოების წარმოების გრაფიკთან შესაბამისობის დინამიკას, აკონტროლებენ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ხარისხს, სამშენებლო მასალების მიწოდების ვადებს, და აწარმოებენ სამშენებლო დოკუმენტაციის კონტროლს.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

ღირსეული, პარტნიორული თანამშრომლობა

წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, სამშენებლო სამუშაოებისა და თანმდევი პროცესების სწორი მართვით, ღირსეული, პარტნიორული მიდგომით, ჩვენ უზრუნველვყოფთ „თქვენი პროექტის“ სამშენებლო სამუშაოების დროულ და ხარისხიან შესრულებას.

მომსახურების ზოგადი მიმოხილვა

 •    კომპლექსური მშენებლობა
 •   ლითონკონსტრუქციების დამზადება -მონტაჟი
 •   სენდვიჩპანელების და აქსესუარების  მიწოდება მონტაჟი
 •   სამრეწველო იატაკების მოწყობა
 •   საინჟინრო კომუნიკაციების ინსტალაცია

რატომ "აი სი ემ ჯი"

პროექტირება და მშენებლობა ერთ სივრცეში

მაღალკვალიფიციური გუნდი
საუკეთესო ინჟინრული გადაწყვეტილებები
სწრაფი პროექტირება
მასალების გონივრული შერჩევა
მშენებლობის თორმეტ წლიანი გამოცდილება
ფიქსირებული ფასი, ფიქსირებულიტარიფი
ხარისხი ბოლო დეტალამდე

სამრეწველო იატაკები

ბესტი ჯგუფი

2017 წლიდან ჩვენი პარტნიორია - "ბესტი ჯგუფი"

„აი სი ემ ჯი“-ს მიერ სამრეწველო იატაკების მოწყობის მიმართულებით საქართველოში და უცხოეთში, შვიდწლიანი წარმატებული მუშაობის დასრულების შემდეგ, 2017 წლიდან ჩვენი პარტნიორია ქართულ სამშენბლო ბაზარზე დარგის ლიდერი - სამრეწველო იატების კომპანია „ბესტი ჯგუფი“.

სამრეწველო და დიზაინ იატაკების კომპანია „ბესტი ჯგუფი“ 2012 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს საქართველოში მიმდინარე მაშტაბურ პროექტებში. წარმატებით შესრულებული პროექტების სიმრავლე, მრავალწლიანი გამოცდილება,მყარი, გრძელვადიანი თანამშრომლობის სურვილი კომპანია „ბესტი ჯგუფი“ -ის მთავარი მახასიათებლებია. კომპანიას გააჩნია მძალვრი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი სპეციალისტებით დაკომპლექტებული გუნდი.

"ბესტი ჯგუფ" -ს გააჩნია ფასის და ხარისხის პროპორციული, სამრეწველო იატაკების მოწყობის ინოვაციური ტექნოლოგიების და მასალების ფართო არჩევანი. ჩვენი გუნდი გთავაზობთ სამრეწველო იატაკების მრავალფეროვან არჩევანს.

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად სამრეწველო იატაკების შესახებ მიმართეთ ლინკს www.bestgroup.ge

 •   ბეტონის სამრეწველო იატაკი
 •   ბეტონის იატაკის პოლირება
 •   პოლიმერული იატაკების მოწყობა
 •   ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები
 •   სამრეწველო იატაკების მოსაწყობი მასალები

  ჩვენი შესრულებული პროექტები 2010-2017

  სამრეწველო იატაკები

  ბეტონის სამრეწველო იატაკები

  ბეტონის იატაკის ზედაპირის პოლირება

  პოლიმერული იატაკები