თეგეტა მოტორსი

თეგეტა მოტორსი


Portfolio Description

კომპანია „აი სი ემ ჯი“ -ის და მისი პარტნიორების საქმიანობა, ფოკუსირებულია, მხოლოდ სამრეწველო დანიშნულების შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე. წლების განმავლობაში მიღებული გამოცდილების შედეგად კომპანიის მონაწილეობა ტენდერში წარმოადგენს,  არა მხოლოდ ხელთარსებული პორექტის სამშენებლო ნაწილის განფასებას, არამედ პროექტის კონსტრუქციული და არქიტექტურული დეტალების ოპტიმიზაციას და საუკეთესო ინჟინრული გადაწყვეტილების შეთავაზებას.

“ვაშენოთ ხარისხიანად” –  იშნავს ენდოთ პროფესიონალებს